Integritets policy

Varför ska jag läsa denna policy?
Denna policy beskriver hur vi på Premium Auto samlar in, använder och skyddar dina
personuppgifter.
Vilken information samlar ni in om mig?
Genom att du fyller i något av formulären på vår hemsida samlar vi in information
som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

  • Email

  • Personnummer

  • Namn

  • Adress

  • Kontaktuppgifter


Hur kommer ni använda min information?
Vi behöver veta en del om dig för att kunna kontakta dig angående våra produkter
och tjänster och slutföra avtal med dig. Vi behöver också informationen för att förse
dig med informationsutskick. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver
för att tillhandahålla våra tjänster till dig.


Hur länge kommer du ha min information?
Vi behåller inte din information längre än nödvändigt. När du köpt en produkt eller
tjänst av oss behåller vi informationen så länge som våra åtaganden finns kvar, vilket
normalt är 3 år. Information som vi använder för nyhetsbrevs utskick eller
marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att av
prenumerera från den.


Med vilka delar ni min information med?
Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige, ingen tredje
part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.
Vid finansiering delas din information med den bank som står för finansen.
Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i trygg och
säker enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att
kontakta oss via e-post.


Vart har du min information?
Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl
så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU.

 

Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade
dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.
Vad är mina rättigheter?
Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om
dig.


Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du
kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är
inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte
radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till
någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som
lagen kräver att vi behåller


Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information
eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att av
prenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Hur kan jag använda mina rättigheter?
Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som
finns längst ned i denna policy
Uppdateringar till denna policy


Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna
webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 24 September 2019.
Hur du kan kontakta oss
Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information,
eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

 

Premium Auto
Verkstadsgatan 10
233 51 Svedala
073-800 48 13 / info@premiumauto.se
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.